Κυκλικές Βελόνες

Οι ποιότητα των κυκλικών βελόνων της Prym δεν φαινέται μόνο από τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί γαι την κατασκευή τους αλλά και από την ευκαμψία του καλωδιού από Perlon. Η μετάβαση από την βελόνα προς το καλώδιο κατά την διάρκεια της πλέξης και αντιστρόφως γίνεται τόσο ομαλά γεγονός που θα σας κάνει να μην σταματάτε να πλέκετε!